Znajdź odpowiednią kancelarię – kancelaria adwokacka lublin

Adwokat (łac. advocatus od advocare) jest to prawnik świadczący pomoc prawną w głównej mierze polegającą na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokat nazywa się potocznie obrońcą sądowym. W Polsce zawód ten, jest wykonywany na podstawie ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.

Kancelaria adwokacka w Lublinie, prowadząc działalność powinna brać pod uwagę, iż konkurencja wśród adwokatów w Lublinie jest bardzo duża . Celem kancelarii adwokackiej jest świadczenie usług prawnych dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców, osób prawnych i instytucji. Kancelaria adwokacka (adwokat lublin) realizuje pomoc dla klienta w postępowaniach przygotowawczych, instancyjnych, w charakterze obrońcy lub pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego bądź prywatnego. Kancelaria zajmujemy się przygotowywaniem odwołań od decyzji organów administracji, skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, a także skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Działa równierz w obrębie prawa rzeczowego, spadkowego, zobowiązań. Adwokat zajmuje się reprezentacją w postępowaniu sądowym, głównie w sprawach o zapłatę, rozwód, alimenty bądź podział majątku. Kancelaria adwokacka może oferować pomoc przy postępowaniu z zakresu błędu w sztuce lekarskiej (zdarzenia medyczne), pacjentom, lekarzom oraz szpitalom. Adwokat wśród swoich usług zapewnia pomoc prawną dla pracowników oraz pracodawców w zakresie umów o pracę, regulaminów pracy oraz reprezentacji w postępowaniach sądowych.

Kancelaria adwokacka bardzo często ma w ofercie nieodpłatną pomoc dla instytucji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność pomagającą osobom poszkodowanym.

Darmowa pomoc prawna busuje pozytywny wizerunek Kancelarii oraz środowiska adwokackiego. Nieodpłatne porady prawne udzielam z zakresu wszystkich dziedzin prawa. Najczęściej nieodpłatne porady nie obejmują sporządzania pism procesowych oraz reprezentowania strony przed sądami i organami publicznymi.

Dodatkowe informacje: kancelaria adwokacka lublin

About

[TOP]